Positionerare

  • Positioner

    Positionerare

    De svetsrobotlägesställareär en viktig del av robotens svetsproduktionslinje och svetsflexibilitet plus enhet. Utrustningen har en enkel struktur och kan rotera eller översätta det svetsade arbetsstycket till bästa svetsläge. Vanligtvis använder svetsroboten två lägesställare, en för svetsning och den andra för att ladda och lossa arbetsstycket.